กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

nontra            narissara กัมปนาท

หัวหน้ากลุ่มสาระ


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

pjang           goft สุริยา เกศกนก ธนพร วารุณี

หัวหน้ากลุ่มสาระ


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

poi            pnoy  ณัฐพงศ์

หัวหน้ากลุ่มสาระ


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

pjub    kdenวรารัตน์อริสรา

หัวหน้ากลุ่มสาระ


 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ppen              daw omsinfelma

หัวหน้ากลุ่มสาระ


 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ksomchai               สุลักษณ์ สุระนัน

หัวหน้ากลุ่มสาระ


 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

pตู่                rin

หัวหน้ากลุ่มสาระ


 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

pbim               วีระชนnoii ptom  sam

หัวหน้ากลุ่มสาระ


 

งานแนะแนว

ศิวากฤษ


Facebook Comments