กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

nontra            narissara bamboo tar

หัวหน้ากลุ่มสาระ


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

pjang           goft noom mos

หัวหน้ากลุ่มสาระ


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

poi            pnoy pcat pnut

หัวหน้ากลุ่มสาระ


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

pya            kden pjubnbu

หัวหน้ากลุ่มสาระ


 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ppen              dawearn omsinfelma

หัวหน้ากลุ่มสาระ


 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ksomchai              kpaiboon lug

หัวหน้ากลุ่มสาระ


 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

pตู่                rin

หัวหน้ากลุ่มสาระ


 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

pbim                ptom fong noii werachon sam

หัวหน้ากลุ่มสาระ


Facebook Comments