กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และรำลึกถึงกวีเอกของไทยและผลงาน โดยในกิจกรรม มีการจัดแต่งกายเลียนแบบตัวละครในเรื่องพระอภัยมณีโดยคณะครู ประกวดกิจกรรมตอบปัญหาวันภาษาไทย การทำอาหารไทย การทำขนมไทย การแสดงจินตลีลาประกอบเพลงในวรรณคดีไทย โดยมีผู้บริหาร ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

DSC_0136 DSC_0161 DSC_0163 DSC_0166 DSC_0171 DSC_0172 DSC_0216 DSC_0217 DSC_0224 DSC_0226 DSC_0225 DSC_0230 DSC_0231 DSC_0233 DSC_0296 DSC_0297 DSC_0316 DSC_0372 DSC_0387

Facebook Comments

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *