การติดต่อสื่อสาร โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม

tel

เลขที่ ๑/๑ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนสำราญ  ตำบลกุดขอนแก่น  อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์  ๔๐๑๕๐

โทรศัพท์         :         ๐-๔๓๒๑-๐๐๒๙

โทรสาร           :         ๐-๔๓๒๑-๐๐๒๙

Website          :         www.kkv.ac.th

E-mail           :         kkv28@hotmail.com

Facebook Fanpage       :        www.facebook.com/LanSilasai


แผนที่

Facebook Comments