ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

ตารางสอบกลางภาค 1/2562

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอน […]

กิจกรรมวันไหว้ครูและวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันไหว้ครูและวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยา […]

ผอ.สพม.25 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม

ผอ.สพม.25 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักง […]

ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม SIAO Model

ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม SIAO Model

กิจกรรมค่ายอบรมการดำเนินการโรงเรียนวิธีพุทธ

กิจกรรมค่ายอบรมการดำเนินการโรงเรียนวิธีพุทธ

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

งานผ้าป่าเพื่อการศึกษา รำลึก 33 ปี ตุ้มโฮมน้องพี่ชาวลานศิลาทราย

งานผ้าป่าเพื่อการศึกษา รำลึก 33 ปี ตุ้มโฮมน้องพี่ชาวลานศิลาทราย

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ได้จัด […]

ส่งความสุขวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ชาว กขว.

ส่งความสุขวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ชาว กขว.

เมื่อศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ได้จ […]