ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน

    วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญที่คนไทย […]

วันภาษาไทยเเห่งชาติ ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ขึ […]

วันที่ 13 เมษายน 2557 ที่ผ่านมาโรงเรียนกุดขอนแก่นได้จัดทำผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา

  วันที่ 13 เมษายน 2557 ที่ผ่านมาคณะศิษย์เก่า คณะกรรมกา […]