ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

ลานศิลาทรายเกมส์ ครั้งที่ 32

ลานศิลาทรายเกมส์ ครั้งที่ 32

เมื่อวันที่ 25-27 มกราคม 2560 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมได้จั […]

กิจกรรมวันปีใหม่และวันคริสมาสต์ ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมวันปีใหม่และวันคริสมาสต์ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ได้จัด […]

กิจกรรมเลี้ยงส่งข้าราชการครูที่ได้รับการย้าย

กิจกรรมเลี้ยงส่งข้าราชการครูที่ได้รับการย้าย

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 โรงเรียนกุดขอนแก่นได้จัดกิจกรรมเ […]

กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อช่วงบ่ายของวันวันที่ 14 ธันวาคม 2560 โรงเรียนกุดขอนแก่น […]

ให้กำลังใจและช่วยเหลือบ้านผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ณ บ้านกุดขอนแก่น

ให้กำลังใจและช่วยเหลือบ้านผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ณ บ้านกุดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม นำโดย น […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ O-NET

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ O-NET

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ได้จ […]

พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ได้จ […]

รางวัลโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560

รางวัลโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม นำโด […]

การสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) ประจำปี 2560

การสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) ประจำปี 2560

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลว […]

สวย ใส สไตล์ผ้าไทยทุกวันอังคาร

สวย ใส สไตล์ผ้าไทยทุกวันอังคาร

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมร่วมรณรงค์การอนุรักษ์การแต่งตัวด้วย […]