ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม นำ […]

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม […]

รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS

รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 นางสายสมร ศักดิ์คำดวง ผู้อำนวยก […]

กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560

กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ได้จั […]

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม […]

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 2560

เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม […]

กิจกรรมวันไหว้ครูและวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปี 2560

กิจกรรมวันไหว้ครูและวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ได้จั […]

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

      วันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เอง […]

ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรทวิศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรทวิศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมได้จัดการเรียนหลักสูตรทวิศึกษาร่วมก […]

เทศกาลเยี่ยมบ้านนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2560

เทศกาลเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

การเยี่ยมบ้านนักเรียน หมายถึง วิธีการศึกษา รวบรวมข้อมูล ที่ช […]