ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

กิจกรรมวันครู ประจำปี 2561

เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ข้าราชการครูและบุคลากรทางกา […]

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปี 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2560 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ได […]

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ได้จัดกิ […]

ลานศิลาทรายเกมส์ ครั้งที่ 32

เมื่อวันที่ 25-27 มกราคม 2560 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมได้จั […]

กิจกรรมวันปีใหม่และวันคริสมาสต์ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ได้จัด […]

กิจกรรมเลี้ยงส่งข้าราชการครูที่ได้รับการย้าย

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 โรงเรียนกุดขอนแก่นได้จัดกิจกรรมเ […]

กิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อช่วงบ่ายของวันวันที่ 14 ธันวาคม 2560 โรงเรียนกุดขอนแก่น […]

ให้กำลังใจและช่วยเหลือบ้านผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ณ บ้านกุดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม นำโดย น […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ O-NET

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ได้จ […]

พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ได้จ […]