ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

โครงการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ธรรมะพัฒนาจิต

โครงการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ธรรมะพัฒนาจิต

เมื่อวันที่ 28 -30 เมษายน 2559 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ได้ […]

พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนชั้น ม.3 , ม.6 และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2558

พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนชั้น ม.3 , ม.6 และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมได้จัดพิ […]

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันมาฆบูชา

ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันมาฆบูชา

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในว […]

ดร.สายสมร ศักดิ์คำดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม รับโล่เครือข่ายผู้ปกครอง ฯ

ดร.สายสมร ศักดิ์คำดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม รับโล่เครือข่ายผู้ปกครอง ฯ

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.สายสมร ศักดิ์คำดวง ผู้อำนว […]

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม

 

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม […]

ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ได้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนั […]

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล

            เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิท […]

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมได้จ […]