ข่าวประกาศจากโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์ คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อส่วนราชการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID 2019 )

ตารางสอบกลางภาค 1/2562

สรุปผลการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์

ตารางเรียน 2/2561

ตารางเรียนนักเรียน 2/2561 ตารางสอนครู 2/2561

รายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2559

Download (PDF, Unknown)

ตารางเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2560

ตารางเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2560 ม.1-ม.3 ม.5/3 ช่างยนต์ ม.4 […]

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ตารางสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2/2559

Download (PDF, Unknown)

ตารางเรียน 2/2559

ตารางเรียนนักเรียน ปีการศึกษา 2/2559 ตารางสอนครู ปีการศึกษา […]

กิจกรรม “รวมพลังแห่งความจงรักภักดี “

เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559  นางสายสมร ศักดิ์คำดวง ผ […]