ข่าวประกาศจากโรงเรียน

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558

ปก คำนำ สารบัญ. รายงาน 2558 ภาคผนวก

ประกาศผลการสอบคัดกรอง ระดับชั้น ม.1,ม.4

ประกาศผลการสอบคัดกรอง ระดับชั้น ม.1,ม.4

  ประกาศผลการสอบคัดกรอง ระดับชั้น ม.1 ,ม.4 ประกาศผลสอบ […]

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

ระดับชั้น ม.1 ห้องสอบที่ 1 ห้องสอบที่ 2 ห้องสอบที่ 3 ระดับชั […]

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ประกาศโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้ผานการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้ผานการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ตามประกาศโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ […]

ประกาศโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่ประกาศโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครบุคค […]

ประกาศโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแตงตั้งเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแตงตั้งเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว

  1. ตำแหนงและรายละเอียดการจ้าง 1.1 ตำแหน่ง 1.1.1 ครู […]

ประกาศโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

           ด้วยโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ตำบลกุดขอนแก่น อำเภ […]

ประกาศโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอ […]

ประกาศโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุ […]