ข่าวประกาศจากโรงเรียน

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 โรงเร […]

วีดีทัศน์น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย

วีดีทัศน์น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ส […]

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ได้กิจ […]

กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนและวันไหว้ครู ประจำปี 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยา […]

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558

ปก คำนำ สารบัญ. รายงาน 2558 ภาคผนวก

ประกาศผลการสอบคัดกรอง ระดับชั้น ม.1,ม.4

  ประกาศผลการสอบคัดกรอง ระดับชั้น ม.1 ,ม.4 ประกาศผลสอบ […]

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

ระดับชั้น ม.1 ห้องสอบที่ 1 ห้องสอบที่ 2 ห้องสอบที่ 3 ระดับชั […]

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ประกาศโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้ผานการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ตามประกาศโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ […]

ประกาศโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่ประกาศโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครบุคค […]