ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอบกลางภาค 1/2562

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอน […]

กิจกรรมวันไหว้ครูและวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันไหว้ครูและวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยา […]

ผอ.สพม.25 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม

ผอ.สพม.25 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักง […]

ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม SIAO Model

ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม SIAO Model

การทดสอบร่างกายของนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเป็น รด.ประจำปี 2562

การทดสอบร่างกายของนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเป็น รด.ประจำปี 2562

กิจกรรมค่ายอบรมการดำเนินการโรงเรียนวิธีพุทธ

กิจกรรมค่ายอบรมการดำเนินการโรงเรียนวิธีพุทธ

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี 2562

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี 2562

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562