ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน

ประกาศผลการสอบครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน

ประกาศผลสอบครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน รายงานตัวและปฏิบัติงา […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างภาษาจีน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างภาษาจีน

ประกาศ Link สมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างภาษาจีน

ประกาศ Link สมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างภาษาจีน

ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ถึงผู้ประสงค์สมัคร […]

ประกาศรับสมัครครูอัตจ้างภาษาจีน

ประกาศรับสมัครครูอัตจ้างภาษาจีน

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างภาษาจีน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วัน […]

สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม

สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม

สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ประจำเดือน กรกฎาคม […]

ประชาสัมพันธ์ คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อส่วนราชการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID 2019 )

ประชาสัมพันธ์ คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อส่วนราชการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID 2019 )

สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตารางสอบกลางภาค 1/2562

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอน […]

กิจกรรมวันไหว้ครูและวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันไหว้ครูและวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยา […]