ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนที ๑ […]

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล

            เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิท […]

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมได้จ […]

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม

          โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม จัดกิจกรรรมลูกเสือโดยนำล […]

การเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ- เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

การเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ- เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

         โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ได้จัดกิจกรรรมลูกเสือโดยน […]

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม จัดงานวันปีใหม่และวันคริสต์มาส

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม จัดงานวันปีใหม่และวันคริสต์มาส

  โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม จัดงานวันปีใหม่พร้อมกับงานว […]

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช

  โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิ […]

พิธีถวายราชสดุดี พระมหาธีรราชเจ้า

พิธีถวายราชสดุดี พระมหาธีรราชเจ้า

    กองลูกเสือโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ได้จัดพิธี […]

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ลานศิลาทรายเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2557

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ลานศิลาทรายเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2557

  โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ลานศิลา […]

ขอเชิญชมและเชียร์บุตรหลานของท่าน ลานศิลาทรายเกมส์

ขอเชิญชมและเชียร์บุตรหลานของท่าน ลานศิลาทรายเกมส์