ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน

    วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญที่คนไทย […]

วันภาษาไทยเเห่งชาติ ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ขึ […]

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในวันที่ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้ต้อนรับคณะกรรมกา […]

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาญและสวนสนาม ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

  วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม เป็นวันที่พระบาทสม […]

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2557

  ในวันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยา […]

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูและสถาปนาโรงเรียน

         ในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เป็นวันไหว้ครู ประจำปีการ […]

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมขอบคุณศิษย์เก่า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน […]

วันที่ 13 เมษายน 2557 ที่ผ่านมาโรงเรียนกุดขอนแก่นได้จัดทำผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา

  วันที่ 13 เมษายน 2557 ที่ผ่านมาคณะศิษย์เก่า คณะกรรมกา […]

ขอเชิญร่วมงานผ้าป่ามหากุศล ร่วมรำลึก 29 ปี เกียรติศักดิ์ศรี …..ชาวลานศิลาทราย