ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560

รางวัลโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม นำโด […]

สวย ใส สไตล์ผ้าไทยทุกวันอังคาร

สวย ใส สไตล์ผ้าไทยทุกวันอังคาร

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมร่วมรณรงค์การอนุรักษ์การแต่งตัวด้วย […]

การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ปี 2559 และการดำเนินงานการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ปี 2559 และการดำเนินงานการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมได้ต […]

การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2559

การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2559

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ไ […]

โรงเรียนแห่งความซื่อตรง

โรงเรียนแห่งความซื่อตรง

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดอบรมเ […]

การตรวจเยี่ยมประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธ

การตรวจเยี่ยมประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธ

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ได้ตอน […]

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหารโรงเรียน นำโดย นางสา […]

การจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

การจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม นำโดยน […]

รายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2559

รายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2559

Download (PDF, 5.37MB)
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม นำ […]