ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.สพม.25 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม

ผอ.สพม.25 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักง […]

ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม SIAO Model

ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม SIAO Model

การทดสอบร่างกายของนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเป็น รด.ประจำปี 2562

การทดสอบร่างกายของนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเป็น รด.ประจำปี 2562

กิจกรรมค่ายอบรมการดำเนินการโรงเรียนวิธีพุทธ

กิจกรรมค่ายอบรมการดำเนินการโรงเรียนวิธีพุทธ

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี 2562

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี 2562

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

งานผ้าป่าเพื่อการศึกษา รำลึก 33 ปี ตุ้มโฮมน้องพี่ชาวลานศิลาทราย

งานผ้าป่าเพื่อการศึกษา รำลึก 33 ปี ตุ้มโฮมน้องพี่ชาวลานศิลาทราย

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ได้จัด […]

สรุปผลการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์

สรุปผลการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ 2561

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ 2561

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม นำโดย น […]