ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ดำเนินการสอบสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) ประจำปี 2563

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมได้เป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึก […]

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ดำเนินการจ่ายเงินทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ

วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมได้ […]

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กิจกรรมสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2563

ในระหว่างวันที่ 23 – 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โรงเรียนก […]

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กิจกรรมทำบุญ-เข้าวัดเนื่องในวันมาฆบูชา

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยา […]

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กิจกรรมถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เดินทางไกล และสอบวิชาพิเศษ

     งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ได้จัด […]

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม พิธียกเสาเอก – เสาโท โรงอาหาร 260 ที่นั่ง

วันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 นางสุภาเพ็ณ พรมโสภณ  ผู้อำนวย […]

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมจัดกิจกรรมแนะแนวเขตพื้นที่บริการ

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564        นางสุภาเพ็ญ  พรมโสภ […]

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมจัดกิจกรรมวันตรุษจีนและวันวาเลนไทน์

วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง […]

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมประชุมผู้ปกรองและนักเรียน เพื่อหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรม

กลุ่มกิจการนักเรียนโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ได้เรียนเชิญผู้ […]

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมมอบเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ครูดีของแผ่นดิน และรางวัลโครงงานคุณธรรม ให้กับคณะครูและนักเรียน

วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม โดยนางสุ […]