ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อส่วนราชการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID 2019 )

ประชาสัมพันธ์ คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อส่วนราชการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID 2019 )

สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตารางสอบกลางภาค 1/2562

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอน […]

กิจกรรมวันไหว้ครูและวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันไหว้ครูและวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยา […]

ผอ.สพม.25 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม

ผอ.สพม.25 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักง […]

ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม SIAO Model

ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม SIAO Model

การทดสอบร่างกายของนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเป็น รด.ประจำปี 2562

การทดสอบร่างกายของนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเป็น รด.ประจำปี 2562

กิจกรรมค่ายอบรมการดำเนินการโรงเรียนวิธีพุทธ

กิจกรรมค่ายอบรมการดำเนินการโรงเรียนวิธีพุทธ

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี 2562

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี 2562