ข่าวประชาสัมพันธ์

สารประชาสัมพันธ์เดือนกันยายน 2563

สารประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 4 เดือน กันยายน 2563 กิจกรรมที่เกิดข […]

สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 ประจำเดือน สิงหาคม 2563

สารประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 3 เดือน สิงหาคม 2563 กิจกรรมที่เกิดข […]

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบิติหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ประกาศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ […]

ประกาศผลการสอบครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน

ประกาศผลสอบครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน รายงานตัวและปฏิบัติงา […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างภาษาจีน

ประกาศ Link สมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างภาษาจีน

ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ถึงผู้ประสงค์สมัคร […]

ประกาศรับสมัครครูอัตจ้างภาษาจีน

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างภาษาจีน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วัน […]

สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม

สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ประจำเดือน กรกฎาคม […]

ประชาสัมพันธ์ คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อส่วนราชการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID 2019 )

สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2563