ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอบกลางภาค 1/2562

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอน […]

กิจกรรมวันไหว้ครูและวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยา […]

ผอ.สพม.25 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักง […]

ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม SIAO Model

การทดสอบร่างกายของนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเป็น รด.ประจำปี 2562

กิจกรรมค่ายอบรมการดำเนินการโรงเรียนวิธีพุทธ

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี 2562

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562