ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาประชุมผู้ปกครอง

วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 งานแนะแนว โรงเรียนกุดขอนแก่นว […]

เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2564  ชุมนุมรักษาดินแดนโรงเรียนกุด […]

ชุมนุมรักษาดินแดน นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อเป็นการกุศล ในโครงการจิตอาสา 904

วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564  ชุมนุมรักษาดินแดน นักศึกษาวิชาทหา […]

ปันน้ำใจ สานสายใย เครือข่ายเตรียมพัฒน์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการ ป้นน้ำใจ สานสา […]

กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อลดความเสียงในสถานศึกษา ในภาวะสถานการณ์ Covid-2019

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาค […]

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

  วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564  นางสุภาเพ็ญ  พรมโสภณ ผู้อำนวย […]

โลกใหม่ ทักษะใหม่ ในยุคศตวรรษที่ 21 อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

จดหมายข่าวโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 25 […]

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับ ผอ. สพม. เขต ๒๕

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทย […]

สารร้อยรักดวงใจ สายใยผูกพัน นายอภิชาติ ดาป้อม

สารมุทิตาจิต กษิณาลัย ท่านพนักงานบริการช่างไฟฟ้า นายอภิชาติ […]

สารประชาสัมพันธ์เดือนกันยายน 2563

สารประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 4 เดือน กันยายน 2563 กิจกรรมที่เกิดข […]