KKV Independent Study Exhibition 2021

IS2-28

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมจัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระด้วยตนเอง (Independent Study : IS2) ณ ห้องประชุมโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม

Facebook Comments

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *