กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม จัดกิจกรร […]